Boreftse Berichten

Donateurs ontvangen twee maal per jaar de Boreftse Berichten met foto’s en verhalen over verre en dichtbije Bodegraafse historie.

Oude Boreftse Berichten zijn voor leden voor € 2,- en voor niet leden € 3,-, te verkrijgen via het secretariaat (of via een van de bestuursleden).
Tevens verkrijgbaar op de fotobijeenkomsten.

Niet meer verkrijgbaar nrs 18 en 32
Nr 1 Maart 2004

Groenoord, een boerderij aan Buitenkerk
Munten uit Bodegraven
Straatbeelden uit Bodegraven
Een brief uit 1801
Schoolfoto
Koningsgezind
Stationsgebouwen in Bodegraven

Nr 2 September 2004


Eeuwfeesttoren in Nieuwerbrug
De Limes in het westelijk kustgebied van de lage landen
De eerste molens van Zuidzijde
100 jaar plaatselijke pers
Schoolfoto
Bierbrouwerij “Het wapen van Bodegraven” Bodegraafse bijnamen
Archieven en internet
Moderne ontwikkelingen in 1914

Nr 3 Maart 2005

Bodegraven in de Tweede Wereldoorlog
Twee Joodse families
Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
Schoolfoto
Schietverenigingen in de vorige eeuw
Een brokje Bodegraafse geschiedenis behouden
Uit de krant (van 1905)

Nr 4 September 2005

Het Miland van graven en bisschoppen
De Meije-hoeve, boerderij op historische grond
De eerste bestrating in Bodegraven
Een tweede Rijnbrug in de 17e eeuw
Schoolfoto
Een onbekende foto
Gemoedsbezwaren ?  
Bezoek van de koningin
Gedicht over Bodegraven
Vreemde snuiters ongewenst

Nr 5 Maart 2006

Ware verhalen
Roze en zwarte varkens
Het eerste zwembad in Bodegraven
Smederijen in Bodegraven en de Meije
Morgengeld
Boeren-lekendichter Rosenboom
Verslag gezondheidscommissie
Schoolfoto
Problemen rond de Bodegraafse schutterij
Uit de krant van 100 jaar geleden

Nr 6 September 2006

Het water komt - 1726
Het tweede zwembad in Bodegraven
Schoolfoto
Timmerwerkplaats en kistenmakerij
Molen de Arkduif
De Van Tolstraat
Stoomboot Maatschappij "De Vereeniging
Uit oude kranten.

Nr 7 Maart 2007


Een oude foto
Boerderij Leeuwendeel
De dorpsschoolmeester
S.S.Bodegraven
Tweemaal Brugstraat
Tarieven der tolgelden
Zweeds wittebrood
Schaatsenmaker Bos
Advertentie in de krant
Franciscanessen in Bodegraven
Drukkers in Boref
Zo was 1956 voor ons

Nr 8 September 2007

Klassenfoto
De Overtocht met R.K. kerk
Twee Bodegravers in het kasteel van Woerden anno 1795
Verdwenen spoorputten
Wie het weet mag het zeggen
De Kaai
Het alziend oog
Herinneringen
Gevels in Bodegraven
Twee Bodegraafse volksliederen
Jong Nederland in vrijheid
Boreft is oud
100 jaar zuiver water in Bodegraven

Nr 9 Maart 2008

Het Alziend Oog
Klassenfoto 6
Bodegraven 1918
De Witte Hit 10
Verkeersmiddelen
Dienet Scone
Bodegraafse liederen
De telefoon in Bodegraven
Gezichten op Bodegraven
Oude correspondentie
Het wapen van Bodegraven
Gevels in Bodegraven
50 jaar geleden
Gijs Vogelaar
Gevelstenen
Touwslagerijen in Bodegraven.

Nr 10 September 2008

Boreft is niet meer wat het was
Elseviers weekblad denkt aan vliegveld bij Bodegraven
Klassenfoto
De officier van justitie bericht aan Burgemeester Le Coultre
Patrouilles op zon- en feestdagen in 1890
En een dienstbode
Interneringsdepôt Wierickerschans 1815
Café De tram
Gemeentewapen Zwammerdam
De Bouwsteeg door de jaren heen
De Bodegraafse automarkt 1949-1951
Hotel van Haaften
Een nieuwjaarswens uit de Bodegraafse Meije
Bladzijde uit een doopboek van de Hervormde kerk
Zoekplaatje Brugstraat
Bakkerij Jelluma, voorheen Boonzaaijer
Oude Markt
Gevels in Bodegraven

Nr 11 Maart 2009

Bij de foto op de voorpagina
Uit het archief, advertentie
Klassenfoto
Molens aan de Vliet in Bodegraven
Archieffoto’s van Bodegraven
Bim…Bam Kom…dan
Tentoonstelling Hero B. de Groot in Bodegraven
Schots varken
Bronzen plaatje
Kaashandelaren in Bodegraven

Nr 12 September 2009

De winter was weer daar
Het bronzen plaatje met de W
Er is naar uitgekeken
Zoggedistel
Kopperzegels met Bodegraafse plaatjes
De klassenfoto
Verzoek van Piet Maaskant
Bericht van Adriana Kool
90 jaar geleden
Boreftse kaasmarkt, 27 mei 1919
De dorpskerk
Napoleontische zandgaten
Uithangborden
Die Rhijnse Sanghers
Trekhonden
Kent U ze nog?
De motte
100 jaar Chr. Gymnastiekvereniging DOS Bodegraven
Persoonlijke belevenissen in oorlogstijd
Willibrorduskerk door brand verwoest
Mijn overgrootvader schreef…..

Nr 13 Maart 2010

De 500e donateur
De Hollandse boerderij, Meije 63
Winkels voortaan al om acht uur dicht?
Een wensch in vervulling gebragt
Op zoek naar herinneringen op Rijksweg 12 in de oorlogsljaren
Foto’s uit de oude doos
Ned. Hervormde Kerk op de Oude Markt
Twee geloven op één kussen
Rijwielhandel Van Vliet
Een wandelend postkantoor
Klokken die niet licht verslijten
De winkel van Sinkel
Kruideniers op Weijland
Een ernstig spoorwegongeluk op de Wierickebrug
Orgel R.K. Kerk in de Meije
Uit particuliere en andere archieven

Nr 14 September 2010

Schoolfoto
Korenmolen De Arkduif
Mensen die Bodegraven maken tot wat het is
De boeren familie Vergunst
Van vroeger
Kapsalon “Jaqueline” 50 jaar
Voorgevoelens?
Policie verordening
Boreft op klompschoenen
Het Evertshuis
De beurtvaart en hoe het groeide
Enkele wetenswaardigheden

Nr 15 Maart 2011

Klassenfoto
De melkboer is weg
Hoefslag
Burggraaff
Bodegraven-Gouda
BZ&P
Hij alsdan gezegde wijkmeester…
Heel oud nieuws
Waar komt het vliegveld?
Uit de pers
Beroepen van vroeger
In Bodegraven de eerste echte skelterbaan
Het boek Boreft op klompschoenen .

Nr 16 September 2011

Klassenfoto
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Bruggen in Bodegraven en Nieuwerbrug
“Soli Deo Gloria” God alleen de eer
Gemeentebode Kees van Zelderen
4-mei lezing voor de schoolkinderen
Oude bomen in Bodegraven
Het geslacht Veelenturf
ESTO 75 jaar
Raadsbesluiten door Cor Hamoen
De Hollandse Leeuw
Eendracht maakt macht door Rob Alkemade
Romeinse helm op een nieuwe plek
De vondst van Iz van ’t Hof
En zo verandert er wat

Nr 17 Maart 2012

Schoolfoto, 1958 bestuur en personeel Prot.    Chr. onderwijs
Beursgebouw
Prins Hendrikstraat vroeger en nu
Varen
Gedroogd gras
Alles voor een beter Bodegraven
Spreektaal in Bodegraven en omstreken
Mevr. A. de Ruyter-School
Voorboden van bittere tijden
Waterput van Iz van ‘t Hof
Soldaatje spelen
Leve de boerenstand
Echt historisch brengen jullie niet zoveel
Schietvereniging Willem Tell
Oude rekeningen vertellen
Bakker Boonzaayer
Dominee Cornelis Houtman
De HKB en het RHC
De avonden .

Nr 18 September 2012

Hans Versteegt
Monumenten en erfgoed in Bodegraven-Reeuwijk in 2012
Foto Prot. Chr. onderwijs in Bodegraven 1958
Kampioenen
Rijn-Rees
Oude bomen
Klachten over het openbaar onderwijs in de Bodegraafse Meije in 1901
Foto’s station Bodegraven
De Steeg van Bodegraven
De Kerkweg
Bijna verdwenen
De Vijzel, de Vergulde gaper
In onze jonge jaren ging je niet vaak uit
Zeepfabriek Van Dam
Oud nieuws
Rebus
Bodegraven-Amsterdam-Moskou
Bruggemeesters waren oppermachtig
Dubbel jubileum bakkerij Van Zeldere

Nr 19 Maart 2013

Schoolfoto
Erfrecht van heel lang geleden
Bodegraven, het kaasdorp van weleer
90 jaar geleden
Elk vogeltje zingt
De tuin van Ghesel-Grothe
Omlegging van de Rijn
Hekken
Kerkelijke aangelegenheden
Kom nu maar eens om zo’n garantie
Oplossing Rebus
Advertentieblad 1910
Het paard van Boreft
Bijna 68 jaar geleden
Oud nieuws
Op doorreis
Waauw! Een primeur
Cobus Walraven

Nr 20 September 2013

Schoolfoto Jozefschool 1950
KAAS, kaas en nog eens kaas
Turkenburg
Atlas van Stolk
75 jaar Stichting Zwembad Bodegraven
De winkel van Joop Brouwer
De vlag
Oude foto’s
Andrélon
Uit de kranten
De bevolking van Bodegraven
Arie Balvert
De grens tussen Bodegraven en Zwammerdam
Vijverfestival
Het zevende boek
Bodegraven’s roem verspreid over de wereldzeeën .

Nr 21 Maart 2014

BZ&PC kampioen
Van de postwagen naar....
Naamlijst van de telefoondienst
Lied
Joop van der Schouw
Dorpsbestuur in 17e en 18e eeuw
Kaaspakhuis Noordstraat 27
Uit de kranten van 1951
Jilles Beijen
Ria van Velsen
De geschiedenis herhaalt zich
Herinneringen aan Bodegraven .

Nr 22 September 2014

Twee keer burgemeester Croles
Archeologie in Bodegraven
Kaaspakhuizen in de Kerkstraat
Op zomerse Pinksterdagen
Noordzijde 83
Boerenoorlog
Op het internet is alles te vinden
De kerk in de Nieuwstraat
De associatie tot aanleg en onderhoud van de weg tussen Gouda en Bodegraven
De RK jongensschool
Foto gasfabriek
De eeuwenoude herberg
Veranderende straatnamen
Foto tijdens de mobilisatie
Foto Gymdemonstratie
Foto Kaasmarkt 1940

Nr 23 Maart 2015

In memoriam Cees Beunder
Engel Douwes Dekker
Teunis en Daniël Scheer
Da Costaschool 1917
Uit de Probode
Smokkelaars op het hazenpad
Openbare school 1943
Hotel Van Haaften herleeft
De start van 100 jaar Willibrordusschool
Caféhouder Piet van der Zwaan
2015 Een jaar om te her- en gedenken

Nr 24 September 2015

De kazerne
Cornelis Zaal, architect en aannemer
Het Rode Dorp
Een bioscoop in Bodegraven
Foto R.K. jongensschool 1932
Terug naar school
Toeval of voorzienigheid
Slachterij Gebr. Van Rijn
Kobus Walraven’s tweede ontsnapping 1944
De luidklok van de dorpskerk
Het Zuid-Hollandsch koffiehuis
De boom van ome Dirk
Van Simonshaven tot Indië.

Nr 25 Maart 2016

Vrijwilligersprijs 2015
Bodegraven en Boreft
Het lied van Bodegraven
De grafsteen van Gerrit Beijen
Politieke Partij: ‘De zon komt op’ in Nieuwerbrug
De Dr. Ph. C. Vissergroep
Aad Veelenturf vertelt over de Fam. Koot
Bijzondere Bodegravers in vroegere tijden
Leven langs de Limes
Maarschalkerweerdorgel van de O.L.V. Geboortekerk in de Meije
MICA 1936
Op het hek bij de ingang van…..
W. Van de Poll, architect
Gids voor Bodegraven 1985
Al wie zoet naar school toe gaat
Die Rhijnsche Sanghers

Nr 26 September 2016

Gymnastiekvereniging “Hercules”
Een gevolg van de Reformatie
Geachte Redactie
Een eeuwenoud beroep
Uit de krant van 1937
“Je bent een echte Bodegraver...”
Nieuwe muziektent in gebruik genomen
Bodegraafse Burgemeesters
Klas 5 van de O.L.S. 1951
Zo maar een grafsteen
Castellum Hoge Woerd te De Meern
Onlangs ontvingen wij een geweldige gift
Sommigen zagen het deksel van de kist .......  
De N.S.B.-vlag op de vuilnisbelt
Foto van de ex-vuilverbranding
De Nederlandse Middenstandsbank
Reactie op artikel over naambordjes Pacdo Philia
De brand van 1870 in Bodegraven
Nog enkele sigarenzakjes
Oud-gemeentesecretaris A.M. de Jong vertelt
Put van Broekhoven 35 Beroepen en bedrijven te Bodegraven
Foto 2e klas Openbare Parkschool

Nr 27 Maart 2017

Foto van het Borefts archief
De strijd om West-Frisia
De slag bij Bodegraven
Groen van Prinsterer Mulo
Herinnering uit de 50-er jaren
Uit het archief van Gijs van Vreedendaal
Bodegraven en kaas
Panoramafoto uit de jaren ‘50-’60
De geschiedenis van boerderij Javarust
Een Moment Om Nooit Te Vergeten
Stichting Hugo Kotestein
De betekenis van ons logo
Drie maal Bodegraven toen
Oliehandel “De Concurrent”
Het platenboek “Oud Damme”.

Nr 28 September 2017

Ziekenvervoer
Turkenburg 5
De Witte Wimpel
Facebook en Twitter
Foto Arie Kooij
Ammerzoden
Brieven aan de gemeente
Hoe de Hornpolder Bodegraafs werd
Het boek KAAS, onze nieuwe uitgave
Meisjes van de huishoudschool 1955
Advertentie Novabioscoop
Brandweer in Bodegraven
Boreftse bruggen
Zwervers in de Meije
Hoe warm het was en hoe vol
Onderling fonds voor ziekenhuisverpleging
Een Bodegraver om trots op te zijn?
Veldwachter van Bodegraven
Tramlijm Gouda-Bodegraven 1917
Advertentie
Gemeente energiebedrijven
Slagerij Kahn
Uit de Rijnbode
Brigitte Bardot en de skelterbaan
Van touw naar plakband
Advertentie wasmachineverhuur
De Nederlandse Zaadhandel en hare belangrijkheid
Advertentie Professor Henri Ravos
Moeilijke jaren voor de R.K. kerk
Noodlanding in 1943 in de Meije
Bouwstijlen

Nr 29 Maart 2018

Brigitte Bardot zet Bodegraven op stelten
60 miljoen pagina’s
In memoriam Leen Grootendorst
Errata Kaasboek
Openhuis Borefts Archief
75 jaar Amsterdamsche kaasbeurs
Dirk van oom Willem
Genealogie, een leuke hobby
Bijzonder vrijwillige landstorm
De Hanze 17 Straatverlichting Noordzijde in 1902
Dominicus van Tol
Kapperstarieven 1951
Advertenties uit de jaren 50 van de vorige eeuw
Bodegraven: een dorp liggend op de grens van het Romeinse   Rijk (deel 1)
De boer
Oudste gebouw
Herinneringen van een kloostermeisje
Marie (Zus) Braun 1911–1982
Het Grauwe Paard te Nieuwerbrug
De gemeenteraadsverkiezingen te Bodegraven van 19 juni 1935
Wij maken het Romeinse verleden in Bodegraven meer zichtbaar
Hij is voer voor de vogels geworden.

Nr 30 September 2018

Uit het archief van Frits Vreeken
Geen etalageverlichting
Historie van de PTT in Bodegraven
We kregen de afgelopen maanden ten geschenke...
Bodegraafse belastingbetalers in 1869
Vreemde vondst
Bodegraven: een dorp op de grens van het Romeinse Rijk (2)
Hij is naar Amerika
De Lutherkerk
Briefhoofden
Sanering van de melkbezorging
Tja.....
Toen ook al!
De Bodegraafse brug
Geld lenen bij de Nederlandse Kredietbank.....
Kerkklanken
Van der Giesen in 1874
Privacy
Piet Stoppelenburg
Izaak Hoogendoorn.

Nr 31 Maart 2019

Knotsenburg

Bodegraven: een dorp op de grens van het Romeinse Rijk (deel 3)

Bodegraven 1869

Krantenbericht uit 1935

Afscheid van de Franciscanessen

Nieuw!!! Televisie

Joegoslavische schonen in 1969

Joukje Smits (1917-1985)

Pastoor Janus

Interview Chris Zwaan

Van Rijksmuseum naar Vromade

Bodegrave uit Google Books

Chr.Nijverheidsschool

Aandeelhouders Hero B. de Groot

Vakbonden 1902

Romeinse elementen aan Ford26

Vroeger in ons dorp

Voedseldroppings

Straatliedje uit de 1e Wereldoorlog

St. Woningbouw Bodegraven en omstreken

Koopje

Omzet per varken

Woerden-Bodegraven en kaas...

De Blauwe Reigers Bodegraven

Boot Hortensius afgemeerd in de haven van Sassenheim

Nr 32 september 2019

Tekening Floris Damen Outshoorn van Marktplein uit 1664

Duivelsroosters en kerkhofroosters

Gasfabriek Bodegraven

Wij kregen ten geschenke

Maarten J. Molenaar neemt afscheid

Onbekend

In de gestencilde editie van de Kroniek van 11 juni 1945

Bodegraven, een dorp liggend op de grens van het Romeinse Rijk

Nieuwe huisvesting

Pensioengrondslagen van gemeenteambtenaren

Briefhoofden uit het verleden (uit het archief van F Vreeken)

Spes Secunda

Rijnstroom VI

De brand van 1870 in Bodegraven

Meijefeest

Rederijkerskamer H.K. Poot

Borefts Klondike

De Burgerwacht gewapend

Katholieke Scouting

The Beatles in de Trompstraat

Richtlijnen van de Chr. Industrie en Huishoudschool

(Oer-)oude gebouwen

Nr 33 Maart 2020

Uit het archief van Frits Vreeken
Geen etalageverlichting
Historie van de PTT in Bodegraven
We kregen de afgelopen maanden ten geschenke...
Bodegraafse belastingbetalers in 1869
Vreemde vondst
Bodegraven: een dorp op de grens van het Romeinse Rijk (2)
Hij is naar Amerika
De Lutherkerk
Briefhoofden
Sanering van de melkbezorging
Tja.....
Toen ook al!
De Bodegraafse brug
Geld lenen bij de Nederlandse Kredietbank.....
Kerkklanken
Van der Giesen in 1874
Privacy
Piet Stoppelenburg
Izaak Hoogendoorn.

Nr 34 September 2020

Van het bestuur

In memoriam Frits Vreeken

Irene de Beer: "in mijn grootvaders patio"

Remington Typewriter Company

Van het bestuur van het zwembad (in de Dude Rijn)

In het blad van de Ned. Herv Gemeente te Bodegraven

Evert Zwanenburg

We ontvingen in dank~:

Sporen van besmettelijke ziekten in het landschap

De eerste jaren van K.P.J. en KRAS

Snelheidsmaniakken in de 19e eeuw

De geschiedenis van de Poffertjes en de traditie in Bodegraven

Spaanse griep in Bodegraven en Zwammerdam

Wanneer zijn de winkels gesloten?

Dirk Beijeman gestopt met zijn snackbar

Het Bodegraafse ziekenhuis

Nr 35 maart 2021

Van het bestuur

Bodegraafs kunstenaar met internationale faam

Last van naamsbekendheidheid

Knipsels

Advertentie

Schoollied Rehoboth

Vuinisbakken

Jongelingsvereniging Eliëzer

Peter Hendrik Oldemans (1889-1960)

Advertenties

Bakkers en Graanmolenaars in 1931

Pluimvee- en konijnenvereniging

Dienstboden en paardentanden

De Noordstraatcombinatie

De toren van de Dorpskerk

De Voorzanger in de Lutherse kerk

Eerste gekleurde inwoners uit de West in Bodegraven

TBC-bureau, Willem de Zwijgerstraat

Zondags-sluiting van winkels, herbergen

Telefoon in Bodegraven

We kregen ten geschenke van:

Hoe Bodegraven groeide

Postbodes in 1915

Blanken en Zijderlaan geridderd

Zomaar.......

Nr 36 September 2021


Het Groene Harthuys -Kunst, Cultuur en Historie

De historie van Het Groene Harthuys

Liefde voor historie

Bodegraven in het rampjaar 1672 de Franse veldtocht

Noordzijde 83

Boerenleven in Oud Bodegraven

Aantallen telefoongesprekken te Bodegraven

De naam Abessinië

De grote brand van 1870

Het ontstaan van Gebouw Irene

Het Wees- Armen- en Proveniershuis

Verkeerde post

Begraven bij nacht en ontij

Boekje Kerken in Bodegraven

Jongelingsvereniging Timotheüs 1880 - 1940

Poging tot afschaffing van de kermis in Bodegraven in 1893.

We kregen ten geschenke

Namens Z.D.H. den Bisschop, aan alle pastoors in Z-Holland

Nr 37 Maart 2022


Nr 38 September 2022

Nr 39  Maart 2023