Contact of donateur worden?

Contact

Stichting Historische Kring Bodegraven

Secretariaat: Koninginneweg 197 A2
2411 XP BODEGRAVEN
Tel.  06 16476897
Email:
info@historischekringbodegraven.nl

Rabobank NL55 RABO 0398857245
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28100188

Nog geen donateur?

Voor slechts €15 per jaar steunt u ons.
Stuur om u aan te melden een mail naar info@historischekringbodegraven.nl
of bel het secretariaat op 06 16476897

 

Bestellen kan via ons secretariaat telefonisch via 0172-611451 of via Email info@historischekringbodegraven.nl