Iedere dinsdagmorgen inloopochtend van de
Historische Kring Bodegraven  regelmatig afgewisseld met een interessant programma.
Gratis toegang!

 

Op zondag 17 december start er een expositie in het Groene Harthuys waar onder andere Harmen Kooistra aan deelneemt.

Om de koppeling tussen Kunst, Cultuur en Historie nog meer te versterken is Harmen gevraagd om op dinsdag 19 december, 's morgens om 10:00 uur en 's avonds om 20:00 uur, zijn bijdrage te leveren aan een beeldpresentatie op de bovenverdieping van het Groene Harthuys. 

Het onderwerp is "Het kerstevangelie naar Rembrandt van Rijn" 
De Historische Kring vertoont foto's op het scherm van, tekeningen, etsen en schilderijen van Rembrandt waarbij Harmen Kooistra uitleg geeft over de bijzonderheden en het tot standkomen van deze kunstwerken.

 

 

Boreftse Berichten
nummer 40

Boekpresentatie:
Energiek Bodegraven

Dinsdag 5 december om 10 en 20 uur in het Groene HartHuys.

 

 

Raadplaat 347

Niet ver van de vorige Raadplaat vinden we (nog) dit gebouw. Er zijn plannen om hier te gaan bouwen en wordt dit fraaie pand gesloopt... Ziet u dat hier een boom staat! Ook al weg, maar iets verder staat nog zo'n boom die op de nominatie staat om om te hakken! Vroeger waren er dus minstens twee bomen hier!

 

 

Reageren kan via Facebook

De oudere Raadplaten staan op deze pagina.