Over de Stichting Historische Kring Bodegraven

Doel

De Stichting Historische Kring Bodegraven heeft ten doel: het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije.
De Historische Kring ontwikkelt hier van uit onder meer de volgende activiteiten:

  • Het initiëren en subsidiëren van onderzoek.

  • Het bevorderen van het bewaren en archiveren van geschriften en andere media betreffende de historie van Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije.

  • Het organiseren van bijeenkomsten.

  • Het optreden naar overheden, instellingen en bedrijven, daar waar nodig om teniet gaan te voorkomen van voorwerpen en media betreffende de historie van de gemeente Bodegraven de dorpskernen Nieuwerbrug en De Meije.


ANBI nr. 813106217

Jaarcijfers

Bestuur


Broos de Groot (secretaris), Chris Zwaan (archeologie). Leendert Spijker (voorzitter). John de Vries (archeologie en de Limes) Henny van Leeuwen van Rijn (penningmeester), Jan Stolwijk (beeldmateriaal en presentaties). en Alphons van Leeuwen (tentoonstellingen),     

Medewerkers

Herman van de Berg
Louis Bianchi
Paul Bruinsma (website en social media)
Gijs Roos
Nico Schrijvershof
Guido Schuring
Kees Stolwijk
Aad Veelenturf
Wim van Wensveen

Privacy AVG


Sinds 25 mei 2018 is er de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
We willen uitdrukkelijk verklaren dat wij ons aan deze verordening zullen houden.

  • Als Stichting Historische Kring Bodegraven verwerken wij persoonsgegevens om onze Stichting te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te kunnen hebben met onze donateurs. De gegevens van onze donateurs worden opgenomen in onze administratie.

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  • We hebben passende organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

  • Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  • Als donateur heeft u altijd inzicht in uw eigen gegevens.