Programma's in het Groene HartHuys.

Ouden van dagenreis 1948 en 1963.


Twee films in zw/w en kleur


Dinsdag 4 oktober 2022 om 10.00 en 20.00 uur

Slopen en bouwen in Bodegraven


Dinsdag 1 november 2022 om 10.00 en 20.00 uur


Een geheel ander onderwerp voor onze fotopresentatie, hoewel we ook al eens Oud en Nieuw hebben laten zien. Het uitzien van ons dorp veranderde in de loop der jaren sterk door verschillend oorzaken. In de middeleeuwen begon men meer is steen te bouwen, toch is daar nog meer heel weinig van over zoals de Dorpskerk. Door de plunderingen in 1672 en grote brand van 1870 lag het halve dorp in as. Het dorp had daarna jarenlange een gestage groei, in de 20e eeuw veranderde het tempo er werd langzaam verder uitgebreid is steen. Het dorp groeide doordat het een gunstige verbinding met handelsroutes als Rijn en Rijksstraatweg had. We laten het zien hoe het was en hoe het geworden is op diverse locaties. Veel is verdwenen, denk aan het klooster, de huishoudschool, andere schoolgebouwen, de Banken en gemeentehuizen. Industriële gebouwen werden verplaats naar bedrijventerreinen en vervangen door woningbouw. We laten het zien aan de hand van ca. 120 opnames. Wat herkent u nog of wilt u weten hoe het er vroeger uitzag? Op 1 november ’s morgens om 10.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur in het Groene Harthuys.

Toegang is gratis.

Financiële verplichtingen vanaf de Middeleeuwen


Lezing door Rob Alkemade

Gastspreker Rob Alkemade, archivist bij het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, vertelt over belastingen, heffingen en financiële verplichtingen voor de bevolking vanaf de middeleeuwen tot in het begin van de vorige eeuw. Het algemene verhaal wordt geïllustreerd met voorbeelden uit Bodegraven en omgeving. Toen waren er dus ook belastingaanslagen, heffingen, belastingpenningen en ontduikingen. De presentaties zijn dinsdag 6 dec. om 10.00 uur en 20.00 uur in het Groene Harthuys, Bouwsteeg 6, de toegang is gratis.

Dinsdag 6 december om 10.00 en 20.00 uur

Transport in Bodegraven


Fotopresentatie van en door Aat Broeckaert


Dinsdag 10 januari 2023 om 10.00 en 20.00 uur

Voetballen op zondag in Bodegraven-Zwammerdam.


Lezing door Bert Smits

Dinsdag 7 februari 2023 om 10.00 en 20.00 uur

Een Bodegraafs bedrijf: Andrelon.


Met film en foto's

Dinsdag 7 maart 2023 om 10.00 en 20.00 uur

Het Rode Kruis in Bodegraven


Muziekkorpsen in Bodegraven


Bodegraven Toen en NuDe Limes in Bodegraven


De gasfabriek aan de Overtocht


Kerken in Bodegraven


Bodegravers zwemmen


Verenigingen in Bodegraven


"Tweede Wereldoorlog en Bevrijding in Bodegraven"

Winter in Bodegraven