Romeinse Limes in Bodegraven

Van ca de 1e eeuw na Christus heeft Nederland ongeveer 500 jaar deel uit gemaakt van het Romeinse Rijk. Na mislukte pogingen om ook Noord-Nederland te onderwerpen, kozen de Romeinen voor de Oude Rijn als noordelijke grens van hun rijk. Deze grens, de zogenaamde “Romeinse Limes” liep grofweg van Katwijk naar Nijmegen en was ongeveer 120 kilometer lang. Op de Zuidoever van deze rivier ontstond een uitgebreid bewakingssysteem van forten (castella) en wachttorens.

De Limes wordt wel eens het grootste archeologische monument van Europa genoemd.Omdat de Limes in Nederland niet een doorlopende muur was maar vele verschijningsvormen kende, is de grens vandaag de dag niet altijd makkelijk terug te vinden. Wél heeft de concentratie van activiteit rond de grens een rijkdom aan archeologisch materiaal in de bodem achtergelaten. In de afgelopen twee eeuwen hebben er verschillende opgravingen en onderzoeken plaats gevonden. Zo is er, stukje bij beetje, een beeld ontstaan van hoe de Limes er uit heeft gezien in Nederland. Water speelde hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is ontdekt waar verschillende castella, wachttorens en legerplaatsen stonden.


Romeinen in Bodegraven

Tussen de castella in Woerden en Zwammerdam bouwden de Romeinen waarschijnlijk een klein castellum in Bodegraven op de plek waar het veenriviertje “Oude Bodegrave” uitmondde in de Rijn. Bij de Willemstraat en iets verderop langs de Oud Bodegraafseweg zijn door archeologen de funderingen gevonden van een houten poortgebouw en delen van een aarden verdedigingswal. Van een prachtige vergulde ruiterhelm gevonden in de put van Broekhoven, staat sinds een aantal jaar een replica bij de Willemstraat.


Satellietbeeld Romeinse Limes Nederland / Olav Odé


Het gereconstrueerde satellietbeeld van de Limes biedt een “Google Earth” aanblik van het landschap en de bewoning uit de tweede helft van de tweede eeuw van Millingen aan de Rijn tot Katwijk aan Zee. Hetlandschap uit deze periode is gereconstrueerd op basis van bestaande paleogeografische gegevens aangevuld met recente lokale onderzoeken die in meer detail inzicht geven in de opbouw van de bodem. Het satellietbeeld geeft de stand van kennis weer in 2016. Een deel van de Romeinse elementen die te zien isop de kaart, is niet met sterke archeologische bewijzen onderbouwd maar bepaald op basis van Romeinse bronnen en/of sterke vermoedens en daarnaast de kennis van de Romeinse cultuur en/of referenties uit vergelijkbare gebieden langs de limes. Voor een grotere versie van deze kaart kan je een mail sturen naar info@romeinselimes.nl. Naamsvermelding: Olav Odé.

Het satellietbeeld is door Olav Odé (Odé Ontwerp) vervaardigd met behulp van digitaal tekenwerk.Bram Jansen van RAAP heeft de landschappelijke en archeologische informatie aangeleverd. Het project is inhoudelijkondersteund door een klankbordgroep bestaande uit Annelies Koster (Museum het Valkhof), Louis Swinkels (Museum het Valkhof), Rien Polak (Radboud Universiteit), Tom Hazenberg (Hazenberg Archeologie), Laura Kooistra (BIAX).


Originele afbeelding hier.


Projecten SHKB

De stichting Historische kring Bodegraven heeft zich tot doel gesteld om gedane vondsten met betrekking tot de Limes beter onder de aandacht te brengen van de Bodegravers.

Daartoe hebben ze twee projecten willen realiseren:

Het plaatsen van vijf grote replica’s van Romeinse munten en het vloektablet aan de gevel van het appartementencomplex Ford26 (Oud Bodegraafseweg) en het aanbrengen van mozaïek aldaar.

Inmiddels zijn de replica’s geplaatst. De Groot: “dit is gebeurd na goede samenwerking met de Vereniging Van Eigenaren van Ford26”.

Onthulling Romeinse replica’s, de vloektablet en mozaïeken Oud Bodegraafseweg


Na een lange voorbereiding door de Stichting Historische Kring Bodegraven, zal op vrijdag 28 september 2018 zal tussen 15.30 -16.30 uur wethouder Robèrt Smits de Romeinse replica’s met o.a. de vloektablet onthullen, die zijn aangebracht op het nieuwe gebouw Ford26 aan de Oud Bodegraafseweg in Bodegraven. Tevens zullen de Romeinse enkele mozaïeken zichtbaar zijn die zijn aangebracht in de bestrating van de Willemstraat, de Oud Bodegraafseweg moet nog volgen.