Over de Stichting Historische Kring Bodegraven

Doel

De Stichting Historische Kring Bodegraven heeft ten doel: het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije.
De Historische Kring ontwikkelt hier van uit onder meer de volgende activiteiten:

Het initiëren en subsidiëren van onderzoek.

Het bevorderen van het bewaren en archiveren van geschriften en andere media betreffende de historie van Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije.

De jaarlijkse activiteiten bestaan uit het organiseren van bijeenkomsten met fotosessies met historische opnamen voor donateurs en belangstellenden

Het optreden naar overheden, instellingen en bedrijven, daar waar nodig om teniet gaan te voorkomen van voorwerpen en media betreffende de historie en archeologie van Bodegraven de dorpskernen Nieuwerbrug en De Meije.Activiteiten

  • Tweemaal per jaar het uitgeven van een gidsje de z.g. Boreftse Berichten
  • Zo mogelijk jaarlijks het uitbrengen van boek met de historie als onderwerp
  • Het organiseren van een of twee jaarlijks tentoonstelling over bedrijven en instellingen
  • Begeleiden van archeologische ontwikkeling in de gemeente.

 

Financiën

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester en besteed door het bestuur.
Het beloningsbeleid bestaat alleen uit een vaste onkosten vergoeding per jaar aan de bestuursleden, zoals vastgelegd is in het Huishoudelijk regelement.
Er zijn geen medewerkers in vaste of tijdelijke dienst.

De Stichtingsinkomsten komen hoofdzakelijk uit de vrijwillige donateursbijdrage.
De Stichtingsuitgaven bestaan grotendeels uit gratis uitgave van drukwerken en het houden van bijeenkomsten.
Voorgenomen bestedingen:
Door het samenwerking met twee andere Stichtingen richten we gezamenlijk het "Groene HartHuys" in als een nieuwe onderkomen. Het oude Kaaspakhuis wordt inwendig geheel gerenoveerd met veel eigen inzet, gemeentelijke subsidie en eigen investeringen.
Hiervoor is, buitende de normale uitgaven, € 9000,- begroot voor de komende 3 jaar.)
 

Jaarcijfers 2023


ANBI nr. 813106217

Bestuur

Broos de Groot (voorzitter en secretaris), Chris Zwaan (archeologie). John de Vries (penningmeester, archeologie en de Limes), Jan Stolwijk (beeldmateriaal en presentaties), Ruud Kooistra (algemeen en redactie BB), Pieter Verhorst 

Medewerkers

Herman van de Berg
Louis Bianchi
Paul Bruinsma (website en social media)
Leendert Spijker
Gijs Roos
Nico Schrijvershof
Guido Schuring
Kees Stolwijk
Wim van Wensveen
Nico Minnaard
Aart Broeckaert
Dick Boere
Sjaak Pouw
Han van Leeuwen

 

 

Privacy AVG


Sinds 25 mei 2018 is er de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
We willen uitdrukkelijk verklaren dat wij ons aan deze verordening zullen houden.

  • Als Stichting Historische Kring Bodegraven verwerken wij persoonsgegevens om onze Stichting te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te kunnen hebben met onze donateurs. De gegevens van onze donateurs worden opgenomen in onze administratie.

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  • We hebben passende organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

  • Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  • Als donateur heeft u altijd inzicht in uw eigen gegevens.