Raadplaat 301


De Kaasmarkt is begonnen in 1882 op de Oude Markt (voor de Dorpskerk)

Later is de Kaasmarkt verhuisd naar de Nieuwe Markt (waar nu o.a. Jumbo is gevestigd)
Raadplaat 302
De foto van de laatste Raadplaat is gemaakt in het Gemeentehuis waar deze manifestatie jarenlang heeft plaatsgevonden.

De Kaas- en Bloemenshow tijdens de Najaarsmarkt is dit jaar niet in het Gemeentehuis maar in het Kaasmuseum!
Iedereen is welkom op vrijdag van 10 uur tot 22.00 uur. En op deze dag s middags een wijnproeverij en een kaaskeuring voor het publiek. En op zaterdag ook vanaf 10 uur. Dus komt dat zien.
Op onderstaande foto het vernieuwde Kaasmuseum.


Raadplaat 303


Manus Gelderblom is. Hij werkte bij kaashandel Polak in de Noordstraat (later het pand van Star-reklame) Polak is inclusief Gelderblom overgenomen door kaashandel Piet van der Sterre.

Raadplaat 304


Deze Raadplaat was misschien wat verwarrend....Fietsenmaker
Zaal in de Noordstraat of Cees Schouten van de Le Coultrestraat waren het niet. Ook Dries Veelenturf werd genoemd en we kwamen ook Jan en Leen van Vliet nog tegen bij de reacties.
Het zijn "Stolwijkies"gaf de juiste richting aan. Met dank aan Lijnie Hoogendoorn - van Dam!
Arina van der Gun-Stolwijk (zus van) kwam tenslotte met de juiste namen. Ongeveer 1955 denkt ze.

Jan Stolwijk voegt nog daaraan toe:
"Het is inderdaad in 1955 dan wordt de MINAC ’55 tijdens de najaarsmarkt georganiseerd door het (MI)ddenstands (NA)jaarsmarkt (C)ommite. De kramen stonden opgesteld aan beide zijden van de weg van de Oude markt via de Nieuwe Markt langs het beursgebouw tot aan de Oranjelaan. Op de buddyseat van de H.M.W. bromfiets zitten Keesjan en Bertjan Stolwijk, daarachter hangt een poster van een N.S.U. Quickly brommer voor de prijs van 495 gulden. Op het bord, op deze foto achter het voorwiel, staat dat J.G. Stolwijk alle andere merken kan leveren van A tot Z, AVADA tot ZUNDAPP."

Raadplaat 305


Wil Vonk heeft het juiste antwoord gegeven.

Geen blokkade door tractoren van boeren toen maar eentje van schippers die het niet eens waren met de beurtvaartvergunningen.

Dit artikel komt uit het Leidsch Dagblad van 17 juli 1984.


Raadplaat 306


Stoomgemaal v.d. Meijepolder aan de Noordzijde 142.
Ooit stond er een wipmolen om de polder droog te houden en vervolgens dit stoomgemaal.


Dit gemaal is in de tachtiger jaren ook weer afgebroken om plaats te maken voor een 'modern' gemaal.
Even verderop bij Weijland stond het volgende gemaal dat inmiddels buiten werking is.

Raadplaat 307


Inderdaad Duivelseiland!

Duivelseiland was volop in de belangstelling rond het jaar 1900 toen de Achter Nieuwstraat werd aangelegd. Waarschijnlijk is daardoor de bijnaam Duivelseiland in zwang gekomen.


De Dreyfusaffaire was een gerechtelijk schandaal dat rond 1900 grote gevolgen had in de Franse politiek. Het draaide om de onterechte veroordeling van de Joods-Franse officier Alfred Dreyfus (1859-1935). Dreyfus werd er valselijk van beschuldigd een spion voor Duitsland te zijn. De doorslaggevende rol in de openbaarmaking van het schandaal werd gespeeld door de schrijver Émile Zola.
De bekendste gevangene op Duivelseiland was de (ten onrechte) voor spionage veroordeelde Franse kapitein Alfred Dreyfus, die er van 1895 tot 1899 onder een bijzonder streng regime verbleef. Hij zat in een hut die hij aanvankelijk niet mocht verlaten.

Meer:
In 1910 vraagt een inwoner een aantal huizen te mogen bouwen en lange tijd heeft de straat geen naam...
Als bijnaam krijgt het straatje de bijnaam Duivelseiland.
Eerst in 1930 krijgt de straat de naam '" Achter Nieuwstraat"
(Bron: https://www.kusee.nl/straatnamenbodegraven/#)
Dat de straat die bijnaam kreeg komt omdat de zaak Dreyfuss actueel was en gedetineerd werd op Duivelsuiland!


Bij deze nogmaals de afbeelding bij de Raadplaat van 18 oktober 2017.

Raadplaat 308


Deze winkel in de Noordstraat was de winkel van Cor van Rossum, de dochter van voormalig hoteleigenaar Van Rossum. Gevestigd in het rijtje winkels waar o.a. Woninginrichting Vijfhuizen en kapper Co Spies gevestigd waren.
In de winkel werden kop-en-schotels, bestekken en aanverwante zaken verkocht. De winkel is rond 1950 gestopt.
Hier was tot plm 1933 het Zuid Hollands Koffiehuis te vinden
Onze secretaris Broos de Groot hielp ons met de gegevens over zijn tante.


Noordstraat 7a nu.

Raadplaat 309


Inderdaad geen leuke tijd natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Hier staat een soldaat op wacht en de vraag was: Waar?
Wel de meeste antwoorden waren goed: Garage Van der Meer op de hoek Nassau- Willemstraat.
Op de achtergrond de woningen van Arie van Vreedendaal en Jan Stoppelenburg.
Door het raam gluurt waarschijnlijk Koosje de Koning van de Katholieke Vrouwenbond. Zij had in de Nassaustraat een manifacturenwinkel.

Raadplaat 320


Raadplaat 311