Raadplaat 301


De Kaasmarkt is begonnen in 1882 op de Oude Markt (voor de Dorpskerk)

Later is de Kaasmarkt verhuisd naar de Nieuwe Markt (waar nu o.a. Jumbo is gevestigd)
Raadplaat 302
De foto van de laatste Raadplaat is gemaakt in het Gemeentehuis waar deze manifestatie jarenlang heeft plaatsgevonden.

De Kaas- en Bloemenshow tijdens de Najaarsmarkt is dit jaar niet in het Gemeentehuis maar in het Kaasmuseum!
Iedereen is welkom op vrijdag van 10 uur tot 22.00 uur. En op deze dag s middags een wijnproeverij en een kaaskeuring voor het publiek. En op zaterdag ook vanaf 10 uur. Dus komt dat zien.
Op onderstaande foto het vernieuwde Kaasmuseum.


Raadplaat 303


Manus Gelderblom is. Hij werkte bij kaashandel Polak in de Noordstraat (later het pand van Star-reklame) Polak is inclusief Gelderblom overgenomen door kaashandel Piet van der Sterre.

Raadplaat 304


Deze Raadplaat was misschien wat verwarrend....Fietsenmaker
Zaal in de Noordstraat of Cees Schouten van de Le Coultrestraat waren het niet. Ook Dries Veelenturf werd genoemd en we kwamen ook Jan en Leen van Vliet nog tegen bij de reacties.
Het zijn "Stolwijkies"gaf de juiste richting aan. Met dank aan Lijnie Hoogendoorn - van Dam!
Arina van der Gun-Stolwijk (zus van) kwam tenslotte met de juiste namen. Ongeveer 1955 denkt ze.

Jan Stolwijk voegt nog daaraan toe:
"Het is inderdaad in 1955 dan wordt de MINAC ’55 tijdens de najaarsmarkt georganiseerd door het (MI)ddenstands (NA)jaarsmarkt (C)ommite. De kramen stonden opgesteld aan beide zijden van de weg van de Oude markt via de Nieuwe Markt langs het beursgebouw tot aan de Oranjelaan. Op de buddyseat van de H.M.W. bromfiets zitten Keesjan en Bertjan Stolwijk, daarachter hangt een poster van een N.S.U. Quickly brommer voor de prijs van 495 gulden. Op het bord, op deze foto achter het voorwiel, staat dat J.G. Stolwijk alle andere merken kan leveren van A tot Z, AVADA tot ZUNDAPP."

Raadplaat 305


Wil Vonk heeft het juiste antwoord gegeven.

Geen blokkade door tractoren van boeren toen maar eentje van schippers die het niet eens waren met de beurtvaartvergunningen.

Dit artikel komt uit het Leidsch Dagblad van 17 juli 1984.


Raadplaat 306


Stoomgemaal v.d. Meijepolder aan de Noordzijde 142.
Ooit stond er een wipmolen om de polder droog te houden en vervolgens dit stoomgemaal.


Dit gemaal is in de tachtiger jaren ook weer afgebroken om plaats te maken voor een 'modern' gemaal.
Even verderop bij Weijland stond het volgende gemaal dat inmiddels buiten werking is.

Raadplaat 307


Inderdaad Duivelseiland!

Duivelseiland was volop in de belangstelling rond het jaar 1900 toen de Achter Nieuwstraat werd aangelegd. Waarschijnlijk is daardoor de bijnaam Duivelseiland in zwang gekomen.


De Dreyfusaffaire was een gerechtelijk schandaal dat rond 1900 grote gevolgen had in de Franse politiek. Het draaide om de onterechte veroordeling van de Joods-Franse officier Alfred Dreyfus (1859-1935). Dreyfus werd er valselijk van beschuldigd een spion voor Duitsland te zijn. De doorslaggevende rol in de openbaarmaking van het schandaal werd gespeeld door de schrijver Émile Zola.
De bekendste gevangene op Duivelseiland was de (ten onrechte) voor spionage veroordeelde Franse kapitein Alfred Dreyfus, die er van 1895 tot 1899 onder een bijzonder streng regime verbleef. Hij zat in een hut die hij aanvankelijk niet mocht verlaten.

Meer:
In 1910 vraagt een inwoner een aantal huizen te mogen bouwen en lange tijd heeft de straat geen naam...
Als bijnaam krijgt het straatje de bijnaam Duivelseiland.
Eerst in 1930 krijgt de straat de naam '" Achter Nieuwstraat"
(Bron: https://www.kusee.nl/straatnamenbodegraven/#)
Dat de straat die bijnaam kreeg komt omdat de zaak Dreyfuss actueel was en gedetineerd werd op Duivelsuiland!


Bij deze nogmaals de afbeelding bij de Raadplaat van 18 oktober 2017.

Raadplaat 308


Deze winkel in de Noordstraat was de winkel van Cor van Rossum, de dochter van voormalig hoteleigenaar Van Rossum. Gevestigd in het rijtje winkels waar o.a. Woninginrichting Vijfhuizen en kapper Co Spies gevestigd waren.
In de winkel werden kop-en-schotels, bestekken en aanverwante zaken verkocht. De winkel is rond 1950 gestopt.
Hier was tot plm 1933 het Zuid Hollands Koffiehuis te vinden
Onze secretaris Broos de Groot hielp ons met de gegevens over zijn tante.Noordstraat 7a nu.

Raadplaat 309


Inderdaad geen leuke tijd natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Hier staat een soldaat op wacht en de vraag was: Waar?
Wel de meeste antwoorden waren goed: Garage Van der Meer op de hoek Nassau- Willemstraat.
Op de achtergrond de woningen van Arie van Vreedendaal en Jan Stoppelenburg.
Door het raam gluurt waarschijnlijk Koosje de Koning van de Katholieke Vrouwenbond. Zij had in de Nassaustraat een manifacturenwinkel.Raadplaat 320

Heel de Rijnstreek weet
hoe goed De Duif U kleedt!
(In onze jeugd zeiden we daar achteraan: ...en als De Duif U niet kleedt, staat U in Uw blote r....)

De Winkel in de Kerkstraat van de familie Telkers.
Er waren oplossers die aan Dolfing dachten maar dat was een totaal andere gevel
Een prachtige gevel die veel ouder is dan wij dachten.Raadplaat 311


De boom op de hoek van de Kerkstraat en het Kerkplein. Bijna iedereen had het goed en er waren ook nog mooie herinneringen!
Wij hopen dat deze boom de sloop en bouwwerkzaamheden voor zijn voeten goed zal doorstaan.

Een van onze medewerkers heeft enkele jaren gelden een mooie wandeling langs een tiental bomen in Bodegraven beschreven.
Deze boom staat daarin ook beschreven!
De route kunt u downloaden via deze pagina.Raadplaat 312


De Kerkweg richting Meije gezien vanuit Buitenkerk.
Heel in de verte is de watertoren 'Pietje Potlood' te zien
Nu dat hebben alle kijkers wel gezien en leuke reacties weer!
Hierbij nog twee kaartfragmenten en een foto van de Hornpolder.


Let op de zeer afwijkende verkaveling van deze polder!


Een wandeling in dit gebied staat op Veldzichtpad Bodegraven

Raadplaat 313Bloemist Floor Koning met echtgenote in de winkel in de prins Hendrikstraat 15. Op de hoek van de Willemstraat tegenover het vroegere postkantoor. Dat is de oplossing van de vorige Raadplaat. Veel werd gedacht aan Bloemenwinkel Boer in de Kerkstraat. Een foto uit ons boek 'Anders nog iets?' laat zien dat de fam. Boer er heel anders uitziet.


De kwekerij van de firma Koning (zonder de!!) was te vinden aan de Goudseweg over de spoorovergang gelijk rechts. Naast de kwekerij (liep vanaf het spoor tot de huidige Vrije Nesse) hadden ze dus ook de winkel in de Prins Hendrikstraat. (foto)
Drie broers: Arie, Gert en Floor Koning leidden het bedrijf.
In ons boek 'Anders nog Iets?' is het complete en interessante verhaal over dit bedrijf te vinden.


Raadplaat 314


Inderdaad gemaakt van de boerderij van de Fam. de Graaf in Buitenkerk.
We zijn het wel met Rob Kersbergen eens dat het leuk is om naar de plek te raden en het niet als eerste gelijk te verklappen! Dan houden we het leuker voor iedereen!
Eigenlijk was het te gemakkelijk en daarom zijn een paar aanvullende vragen de volgende dag erbij geplaatst.
Er is namelijk meer te vertellen over de boerderij die er oorspronkelijk stond ( en wie daar huisden) en welke rol de overbuur aan de andere kant van de Oude Rijn daarbij heeft gespeeld.

Raadplaat 315


'Pakhuizen als kerken zo groot' met deze woorden opende op 24 augustus 1925 wethouder Van der Marel de Bodegraafse kaasmarkt op de nieuwe locatie.

Nadat de ruimte voor de Hervormde Dorpskerk te klein was vanwege het steeds groter wordende aanbod van kaas verhuisde de kaasmarkt naar de Nieuwe Markt. Deze markt was ontworpen door Cornelis Zaal Azoon in 1925. Tussen het Voorplein en de pastorie (nu notariskantoor) bevond zich de Kikkerlaan. De huisjes daar werden gesloopt ten behoeve van de nieuwe kaasmarkt.


Het nieuwe kaasmarktterrein bevond zich zich ongeveer tussen het Voorplein en de Oranjelaan, waar het huidige appartementencomplex met winkels (o.a. Jumbo) te vinden is.
De spreker stond op het dak van de winkel van Burggraaff.
In ons boek "KAAS" kunt u het hele verhaal over de kaasmarkt en nog veel meer lezen!

Raadplaat 316


Aan de Noordzijde was deze schuur te bewonderen op het boerenerf van Letta en Cees Bakker.
(naast het Rode Dorp) De boerderij is een paar jaar geleden helemaal afgebrand.

Deze schuur is blijven staan maar de huidige eigenaar had 'm niet nodig denken we...
Wel jammer want volgens Monumentenvereniging Bodegraven was dit een van de oudste gebouwen in ons dorp.

Raadplaat 317


Kruidenierswinkel M van Greuningen aan de Dammekant was het goede antwoord.
Toen nog Rijksstraatweg.


De winkel sloot in 1968 door de opkomst van de supermarkten.
In ons boek " Anders nog iets" staat meer over de familie van Greuningen.


Raadplaat 318De meningen over het slopen van dit historische huisje dat wel al flink wat restauratie nodig zou hebben, lopen gezien de reacties nogal uiteen. In Kijk op Bodegraven van 15 augustus 2012 staat een heel lezenswaardig verhaal onder de titel "Smokkelarij via de Prinsendijk".


Welnu, inmiddels afgebroken en de bouwplannen staan op de website van de architect met video impressie, vele afbeeldingen en nog wat foto's van hoe het was.
Op YouTube

Raadplaat 319


De 'korte' Mauritsstraat gezien vanuit de Julianastraat.
Zulke hopen sneeuw op straat is erg lang geleden!


Raadplaat 320


Raadplaat 321

Raadplaat 322