Boeken uitgegeven door de Historische Kring Bodegraven

De nog niet uitverkochte boeken zijn te koop bij onze bijeenkomsten die vermeld zijn in de Agenda.
U kunt ook bestellen via ons Secretariaat .  Vermeldt daarbij het boek en of het aan u moet worden opgestuurd.
Per kerende mail krijgt u het banknummer en het bedrag dat u dan moet overmaken..
Prijzen en verkrijgbaarheid zie hieronder bij betreffende uitgave. Exclusief eventuele verzendkosten

Onze laatste uitgave is ook te koop bij beide winkels van Primera en Karssen Readshop in Bodegraven.


“Boerenleven in Oud Bodegraven”

In dit boek zijn herinneringen en foto’s aan het boerenleven in de afgelopen eeuw bijeengebracht.

Het deel van de Oud Bodegraafseweg met boerderijen heeft een lange geschiedenis van agrarische activiteiten. Daardoor is het typische Hollandse polderlandschap ontstaan waarvan velen nu genieten. Aan de boerderijen en de huizen is veel veranderd. Rond 1950 was het een buurtschap met 21 boerenbedrijven langs een onverharde weg.
De buurt heette toen Oud Bodegraven.
Anno 2021 zijn er nog vier producerende boerenbedrijven over.

Het boek is geschreven door voormalig bewoner van Oud Bodegraven en boerenzoon Aad Vernooij. Hij kreeg de medewerking van bewoners en oud-bewoners. De oudste was 92 jaar en vertelde over sobere jaren, de jaren 30 van de vorige eeuw. Een van de jongsten woont op de verbouwde boerderij van haar grootmoeder.
Het boek bevat veel foto’s, onder andere uit de verzameling van de Historische Kring. Naast familiefoto’s zijn er veel beelden van het werk op de boerderij.

Te koop:
Bij boekhandel Readshop Karssen en Primera Raadhuisplein vanaf 27 nov. à € 20,-
In het Groene Harthuys op zaterdag 27 nov. van 11.00 uur -15.00 uur, à € 15 voor donateurs
In het Groene Harthuys elke dinsdagmorgen vanaf 30 nov.. à € 15,- voor donateurs.
Voor niet donateurs is de verkoopprijs € 20,-(hetzelfde als bij de boekhandel)
Bij e-mail bestelling wordt na het overmaken het boek thuis bezorgd, in Bodegraven!
Bij verzending komt er € 4,- porto bij.

Noordzijde 83Prijs € 20,00 Donateurs betalen € 15,00

75 jaar vrijheidVerhalen over de Tweede Wereldoorlog in Bodegraven, Nieuwerbrug en de Meije.
Na 75 jaar veel nog nooit gepubliceerde verhalen van plaatsgenoten die er bij waren.


Prijs € 7,50 Donateurs betalen € 5,00

Een bijzondere kaasfabriek:
Oud Holland


Naast een kaasmarkt en tientallen kaaspakhuizenheeft er in Bodegraven bijna de hele 20e eeuw een kaasfbriek gestaan.

Uitverkocht


Kaas


In het 300 pagina’s tellende boek kunt u kennis maken
of herinneringen ophalen over 100 Bodegraafse kaashandelaren.
Een prachtig boek over 150 jaar Boreftse kaasgeschiedenis! ‘Kaas…’ voor 25 euro verkrijgbaar bij Primera en Karssen, The Read Shop Express.

Beschikbaarheid in bibliotheken, kijk hier .

Prijs € 20,00 Donateurs betalen € 15,00

Al wie zoet naar school toe gaat.


De geschiedenis lijkt soms wat saai maar, er heeft zich heel wat afgespeeld voordat we eind vorige eeuw in onze gemeente 5 soorten lager onderwijs op 10 locaties hadden. Een mooie prestatie dat deze onderwijsontwikkeling voor Bodegraven nu is vastgelegd en gedocumenteerd, veel schoolfoto’s completeren het geheel. Een tocht door de historie van de scholen, waarbij sprongsgewijs vierhonderd jaar wordt overbrugd.
Ook aan het onderwijs in de oorlogsjaren wordt aandacht besteed.
Een keur aan klassenfoto’s, waarop wellicht uzelf of familie en bekende nog zijn te herkennen, verlevendigen het boek.

Beschikbaarheid in bibliotheken, kijk hier.

Uitverkocht

Zuidzijde, de weg naar fort Wierickerschans.


Een boek over de Zuidzijde met al haar bedrijvigheid, ooit het idee van Aad Veelenturf, is door Henny van Leeuwen-van Rijn, onze penningmeester en zelf al ruim 43 jaar woonachtig op de Zuidzijde gerealiseerd. Zij heeft de geschiedenis van de Zuidzijde vanaf het ontstaan in beeld gebracht. De motivatie was de verandering van de Zuidzijde in de loop der jaren van een boerenweggetje met enkele grote boerderijen tot een riante omgeving met luxueuze woonboerderijen. Toch heeft de Zuidzijde zich naast het boerenbedrijf ook altijd gekenmerkt door veel kleine ondernemingen, die in de loop de jaren, soms zijn verdwenen en waar weer andere voor in de plaats zijn gekomen. Kortom een boek met veel over vroeger, maar ook veel over nu. Een boek dat de geschiedenis van een belangrijke verkeersader verhaalt en verbeeldt.

Beschikbaarheid in bibliotheken, kijk hier.

Uitverkocht

Gewoon bijzonder

.

Ongeveer 100 verhalen over gewone, maar toch bijzondere inwoners van Bodegraven. Evenals in het gewone leven wisselen ernst en humor elkaar af in deze dorpsverhalen. Daarnaast bevat het boek 300 foto’s. Hiermee is het een uniek document, dat in woord en beeld vertelt over een aantal inwoners van Bodegraven.

Beschikbaarheid in bibliotheken, kijk hier.

Prijs € 15,00 Donateurs betalen € 10,00

Boreft op klompschoenen.


Bodegravers, die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, worden schaars. De Stichting Historische Kring Bodegraven wilde, ter gelegenheid van de herdenking dat wij 65 jaar geleden werden bevrijd, persoonlijke ervaringen verzamelen en in een vijfde jaarboek samenvatten. Maarten J. Molenaar legde contacten en vulde dit boek met ervaringen van mevr. B. Lok, Dr. P.G. Vonk, Jan Stolwijk en Aart van Rossum. Ook zijn kwajongensachtige leven in die tijd is hiermee op papier gesteld. Velen zullen zich hierin herkennen. Herinneringen gaan weer leven. Ook voor de jongeren van ons dorp een leesbaar en spannend boek. “Dit mag ons niet meer gebeuren”, werd na de oorlog veel gehoord. Laten we het zo houden. Als bijlage: Kaart van Bodegraven 1940-1945

Beschilbaarheid in bibliotheken, kijk hier ,

Uitverkocht

De Weijpoortsemolen

.

Dit boek verhaalt de geschiedenis van de Weijpoortsemolen die staat aan de Zuidoostzijde van de Put van Broekhoven. Leo van der Vlist, de molenaar en Rob Alkemade, de streekarchivaris, doken in de eeuwenlange geschiedenis en brachten het wel en wee van de molen en haar bewoners weer tot leven.

Beschilbaarheid in bibliotheken, kijk hier.

Prijs € 15,00 Donateurs betalen € 10,00

Sporen uit het verleden.

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2008 met als thema Sporen uit het verleden heeft de Historische Kring Bodegraven een boekje uitgegeven met foto’s van vondsten bij opgravingen in Bodegraven door o.a. Chris Zwaan, plaatselijk archeoloog. Het boekje is samengesteld door Henny en Alphons van Leeuwen.

Nog verkrijgbaar voor €5

Anders nog iets?


Bodegraven heeft sinds 1900 vele neringdoenden gekend. Velen zijn inmiddels verdwenen of overgenomen door anderen. Het is interessant om te lezen hoeveel bakkers, slagers, kruideniers en andere middenstanders er waren in vergelijking met de huidige stand. Toch zijn er nog steeds actuele namen die bijna helemaal teruggaan naar 1900, het jaartal tot waar de schrijvers zijn teruggegaan. In het boek zijn vele foto’s opgenomen van winkels, winkeliers en hun familie. Want ook de familie was zeker vroeger erg belangrijk als je een neringdoende was.

Beschikbaarheid in bibliotheken, kijk hier .

Uitverkocht.

Franciscanessen in Bodegraven

.Bijna 100 jaar woonden en werkten de zusters Franciscanessen van Aerdenhout in ons dorp in hun klooster aan de Overtocht. Eerst was dat nog in de gemeente Zwammerdam, maar in de laatste jaren de gemeente Bodegraven. Het klooster en de orde groeiden. Later kromp de orde en kreeg het klooster een andere bestemming totdat het helaas werd gesloopt. Veel Bodegravers en oud-leerlingen uit vele windstreken hebben hier herinneringen aan, zodat we het de moeite waard vonden hier een boek over uit te geven

Beschikbaarheid in bibliotheken, kijk hier en hier.

Uitverkocht

Brandend Bodegraven


De auteur, Cock Karssen, behandelt de vele branden die het dorp geteisterd hebben. Zij beschrijft de periode vanaf de eerste bewoning, via de grote brand uit 1672 tot aan de meest recente branden in het dorp. Gaandeweg zie je de brandweer professioneler worden. Van emmers van man tot man doorgegeven, tot de met uiterst modern materieel uitgeruste brandweer anno 2005. Ook staat zij stil bij het feit, dat het accent van de moderne brandweer niet meer ligt bij bestrijding van hooibergbranden, maar dat zij veel meer aandacht besteed aan hulpverlening en brandpreventie.

Beschikbaarheid in bibliotheken, kijk hier.

Nog verkrijgbaar voor €10

Romeinse wandeling


De Romeinen kwamen zo rond het begin van onze jaartelling naar Nederland. Ze deden dat omdat ze als doel hadden hun Rijk uit te breiden tot aan de Donau en de Elbe in Duitsland. Hierbij bouwden ze een paar forten in het Latijns Castella genaamd. Deze forten lagen bij Nijmegen en Vechten (Bunnik). Deze opmars werd gestopt door de Germaanse aanvoerder Arminius in het jaar 9 na Chr.

Verder was er nog een opstand in 28 na Chr in Noord Nederland van een andere Germaanse stam de Friezen waarbij de Romeinen moeite hadden deze te onderdrukken. De toenmalige Romeinse keizer Claudius besloot zich rond 48 na Chr terug te trekken aan de Rijn. Het gebied bestond hier toen nog voor een groot deel uit moerassen en oeverwallen van kleiruggen met veenriviertjes naar de Rijn. Het waterpeil in de Rijn, toen nog een belangrijke afvoer in de westelijk delta, stond wel 2 m lager dan nu. De oeverwallen werden in vroeger tijden wisselend bewoond waarschijnlijk door een andere Germaanse stam de Caninefaten en Bataven.

Om hun gebied te beschermen tegen invallen van andere

Germaanse stammen bouwden ze tussen Katwijk en Xanten en verder door geheel Duitsland lang de Rijn een reeks van castella. Deze castella werden onderling verbonden door wachtposten en later bouwde men er ook een weg langs. Deze hele keten gaf men de naam van Limes (grens). Bekende castella waar men veel over te weten is gekomen, en veel archeologisch onderzoek naar is gedaan lagen in onze omgeving bij Zwammerdam (Nigrum Pullum) en Woerden (Laurum). Vooral in Zwammerdam zijn er 6 Romeinse vrachtschepen gevonden die wereldwijd grote bekendheid kregen. Deze castella zijn gebouwd rond 50 na Chr.

En Bodegraven zijn hier ook Romeinse soldaten geweest. Ja ook hier heeft er een castellum (fort) gestaan deze is wel iets later gebouwd namelijk in het jaar 61 na Chr. We weten exact het jaar omdat men het hout wat hiervoor gebruikt is exact heeft kunnen dateren.

Deze wandeling komt langs de plekken waar Romeinse sporen gevonden zijn.

Uitverkocht

Romeinse inval in de Lage Landen (stripboek)


Genadeloos en met bruut geweld overvielen de Romeinen de bewoners van de Lage Landen met hun geoliede oorlogsmachine. Mannen, vrouwen en kinderen werden het slachtoffer van de bloedige Romeinse aanvallen waar de lokale stammen geen antwoord op hadden... Of toch? In dit prachtig getekende stripalbum ervaar je de angsten en zorgen, maar ook de vindingrijkheid en het lef van de vroegere bewoners van Nederland en België, in hun relatie met de Romeinen. Alle historische feiten, vanaf Julius Caesar tot de Bataafse opstand, vakkundig samengesmeed tot een meeslepend verhaal door de auteurs van Eureducation.

(Tekst: Standaardboekhandel)

Nog verkrijgbaar voor €5