Boeken uitgegeven door de Historische Kring Bodegraven

Voor donateurs zijn nog niet uitverkochte boeken à €15 te koop bij onze bijeenkomsten die vermeld zijn in de Agenda.
Tevens bestaat er de mogelijkheid te bestellen bij het secretariaat door het overmaken van het bedrag op bankrekening NL55 RABO 0398 8572 45 t.n.v. Sticht. Historische Kring Bodegraven. U kunt ook bellen naar ons secretariaat telefoonnummer 0172 611451. Vermeldt daarbij het boek en het wordt bij u thuisbezorgd.
Niet donateurs betalen € 19,95 .

Onze laatste uitgave is ook te koop bij beide winkels van Primera en Karssen Readshop in Bodegraven.

Een bijzondere kaasfabriek: Oud Holland


.

Kaas

Verhalen over kaas en Bodegraafse kaashandelaren.


In het 300 pagina’s tellende boek kunt u kennis maken
of herinneringen ophalen over 100 Bodegraafse kaashandelaren.
Een prachtig boek over 150 jaar Boreftse kaasgeschiedenis! ‘Kaas…’ voor 25 euro verkrijgbaar bij Primera en Karssen, The Read Shop Express.

Al wie zoet naar school toe gaat. (Uitverkocht)


De geschiedenis lijkt soms wat saai maar, er heeft zich heel wat afgespeeld voordat we eind vorige eeuw in onze gemeente 5 soorten lager onderwijs op 10 locaties hadden. Een mooie prestatie dat deze onderwijsontwikkeling voor Bodegraven nu is vastgelegd en gedocumenteerd, veel schoolfoto’s completeren het geheel. Een tocht door de historie van de scholen, waarbij sprongsgewijs vierhonderd jaar wordt overbrugd.
Ook aan het onderwijs in de oorlogsjaren wordt aandacht besteed.
Een keur aan klassenfoto’s, waarop wellicht uzelf of familie en bekende nog zijn te herkennen, verlevendigen het boek.

Zuidzijde, de weg naar fort Wierickerschans. (Uitverkocht)


Een boek over de Zuidzijde met al haar bedrijvigheid, ooit het idee van Aad Veelenturf, is door Henny van Leeuwen-van Rijn, onze penningmeester en zelf al ruim 43 jaar woonachtig op de Zuidzijde gerealiseerd. Zij heeft de geschiedenis van de Zuidzijde vanaf het ontstaan in beeld gebracht. De motivatie was de verandering van de Zuidzijde in de loop der jaren van een boerenweggetje met enkele grote boerderijen tot een riante omgeving met luxueuze woonboerderijen. Toch heeft de Zuidzijde zich naast het boerenbedrijf ook altijd gekenmerkt door veel kleine ondernemingen, die in de loop de jaren, soms zijn verdwenen en waar weer andere voor in de plaats zijn gekomen. Kortom een boek met veel over vroeger, maar ook veel over nu. Een boek dat de geschiedenis van een belangrijke verkeersader verhaalt en verbeeldt.

Gewoon bijzonder

Jaarboek 2011

.

Ongeveer 100 verhalen over gewone, maar toch bijzondere inwoners van Bodegraven. Evenals in het gewone leven wisselen ernst en humor elkaar af in deze dorpsverhalen. Daarnaast bevat het boek 300 foto’s. Hiermee is het een uniek document, dat in woord en beeld vertelt over een aantal inwoners van Bodegraven.

Boreft op klompschoenen. (Uitverkocht)

Jaarboek 2010


Bodegravers, die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, worden schaars. De Stichting Historische Kring Bodegraven wilde, ter gelegenheid van de herdenking dat wij 65 jaar geleden werden bevrijd, persoonlijke ervaringen verzamelen en in een vijfde jaarboek samenvatten. Maarten J. Molenaar legde contacten en vulde dit boek met ervaringen van mevr. B. Lok, Dr. P.G. Vonk, Jan Stolwijk en Aart van Rossum. Ook zijn kwajongensachtige leven in die tijd is hiermee op papier gesteld. Velen zullen zich hierin herkennen. Herinneringen gaan weer leven. Ook voor de jongeren van ons dorp een leesbaar en spannend boek. “Dit mag ons niet meer gebeuren”, werd na de oorlog veel gehoord. Laten we het zo houden. Als bijlage: Kaart van Bodegraven 1940-1945

De Weijpoortsemolen

Jaarboek 2009

.

Dit boek verhaalt de geschiedenis van de Weijpoortsemolen die staat aan de Zuidoostzijde van de Put van Broekhoven. Leo van der Vlist, de molenaar en Rob Alkemade, de streekarchivaris, doken in de eeuwenlange geschiedenis en brachten het wel en wee van de molen en haar bewoners weer tot leven.

Sporen uit het verleden. (Uitverkocht)

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2008 met als thema Sporen uit het verleden heeft de Historische Kring Bodegraven een boekje uitgegeven met foto’s van vondsten bij opgravingen in Bodegraven door o.a. Chris Zwaan, plaatselijk archeoloog. Het boekje is samengesteld door Henny en Alphons van Leeuwen.

Anders nog iets? (Uitverkocht)


Bodegraven heeft sinds 1900 vele neringdoenden gekend. Velen zijn inmiddels verdwenen of overgenomen door anderen. Het is interessant om te lezen hoeveel bakkers, slagers, kruideniers en andere middenstanders er waren in vergelijking met de huidige stand. Toch zijn er nog steeds actuele namen die bijna helemaal teruggaan naar 1900, het jaartal tot waar de schrijvers zijn teruggegaan. In het boek zijn vele foto’s opgenomen van winkels, winkeliers en hun familie. Want ook de familie was zeker vroeger erg belangrijk als je een neringdoende was.

Franciscanessen in Bodegraven (Uitverkocht)

.

Bijna 100 jaar woonden en werkten de zusters Franciscanessen van Aerdenhout in ons dorp in hun klooster aan de Overtocht. Eerst was dat nog in de gemeente Zwammerdam, maar in de laatste jaren de gemeente Bodegraven. Het klooster en de orde groeiden. Later kromp de orde en kreeg het klooster een andere bestemming totdat het helaas werd gesloopt. Veel Bodegravers en oud-leerlingen uit vele windstreken hebben hier herinneringen aan, zodat we het de moeite waard vonden hier een boek over uit te geven

Brandend Bodegraven (Uitverkocht)


De auteur, Cock Karssen, behandelt de vele branden die het dorp geteisterd hebben. Zij beschrijft de periode vanaf de eerste bewoning, via de grote brand uit 1672 tot aan de meest recente branden in het dorp. Gaandeweg zie je de brandweer professioneler worden. Van emmers van man tot man doorgegeven, tot de met uiterst modern materieel uitgeruste brandweer anno 2005. Ook staat zij stil bij het feit, dat het accent van de moderne brandweer niet meer ligt bij bestrijding van hooibergbranden, maar dat zij veel meer aandacht besteed aan hulpverlening en brandpreventie.