Blog

Het Bonte Varken

Deze Raadplaat van was een foto van 140 jaar oud. Maar toch wel door iedereen geraden: "Restaurant Het Bonte Varken".

Op de plaats van Het Bonte Varken, was in de 17e en eerste helft van de 18e eeuw het rechthuis

gevestigd.

Achter het pand, nu woonhuis, was de vroeger Kaaswaag gevestigd. Waar op dinsdag de boeren hun kaas konden laten wegen.

Vroeger, toen alles contant ging, was het de plek voor kaashandelaar en boer om af te rekenen.

Er vergaderden veel verenigingen in Het Bonte Varken: De schaakclub was er o. a. te vinden.

Het is een van de weinige gebouwen in het oude centrum die gespaard is gebleven tijdens de brand van 1870.

Of zoals de eigenaar van het restaurant eens vertelde:

Recht voor ons de Dorpskerk en recht achter ons het Rooms-katholieke kerkgebouw...daar rust een zegen op!

Een van de weinige gebouwen in het centrum van ons dorp dat niet verwoest is door de grote brand van 1870.

Lees meer

Zo maar wat foto's