Fotopresentaties

Het Anker berichtte ons dat de zalen vanaf 19 mei weer open zijn. Op ons jaarprogramma stond donderdag 27 mei als laatste fotoavond voor de zomervakantie. Om een ieder via de media te berichten voor 27 mei lukt ons niet binnen één week. Daarom op donderdag 17 juni om 20:00 uur een fotopresentatie in 'Het Anker' met als thema "Verenigingen in Bodegraven"

Er mogen maximaal 30 personen in de zaal dus je moet je aanmelden. Dat kan via de link op onze website of via telefoonnummer 0172 650010. Als er meer dan 30 personen inschrijven herhalen we de presentatie op donderdag 24 juni eveneens om 20:00 uur.


Op donderdag 17 juni om 20:00 uur een fotopresentatie in 'Het Anker' met als thema "Verenigingen in Bodegraven"


We hebben voor 2021 de volgende onderwerpen gepland:

  • Winter in Bodegraven.
  • Voorjaar in Bodegraven.
  • Oorlogsaffiches en de bevrijding.
  • Limes in Bodegraven.

De data en plaats worden nog bekend gemaakt.

De laatste drie Fotopresentaties gingen over:

De gasfabriek aan de Overtocht


Kerken in Bodegraven


Bodegravers zwemmen