Over het kerkhof

Oorspronkelijk bevond het kerkhof zich aan de zuidelijke kant van de Sint Galluskerk.

Na de bijna totale verwoesting door de Franse troepen is dit niet meer onderhouden en gebruikt.

Halverwege de 19e eeuw ontstond er een nieuw kerkhof aan de noordelijke zijde van degrotendeels herbouwde kerk.

Lang is dit niet voor nieuwe graven gebruikt omdat men vond dat dit zo in het centrum van het dorp niet erg hygienisch was.

Een deel vinden wij nu terug als het zwaar verwaarloosde maar ook wel intrigerend stuk wat wij noemen het Sint Gallushof.
Over de St Galluskerk

Ned.Herv.Kerk. Laat-gotische kerk met driebeukig schip en langgerekt eenbeukig koor met vijfzijdige sluiting. Tegen de noord- en zuidgevel van het schip een kapel met puntgevel. Uitgebrand in 1672, waarna het interieur geheel vernieuwd werd.

Tegen de zuiderzijbeuk een 18e eeuws portaal met gebosseerde pilasters en fronton. Consistoriekamer uit 1829. Inwendig houten overwelving. Tot de inventaris behoren: een eikehouten preekstoel met koperen lezenaar en doophek met koperen lezenaar, alles na de brand van 1672; een rijk gesneden orgelkas in Lodewijk XV-trant, in 1761 gemaakt door H.H.Hess met orgelgalerij; vijf eenvoudige gestoelten, 18e eeuw; een houten portaalomlijsting, 18e eeuw; vijf 18e eeuwse psalmborden met gesneden omlijsting; zeven eenvoudige tekstborden en naamlijsten van predikanten, 19e eeuw; twee koperen kandelaars, 18e eeuw, op het doophek. Enkele grafzerken uit de 17e en 18e eeuw.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

St Gallushof

Zuidkant van de St Gallus

Plattegrond

Oudste graf op St Galluskerkhof uit 1843 van Ds. Romijn

St Gallushof en St Galluskerk gezien vanaf de Burg. Vonklaan

Gaat de begraafplaats achter de dorpskerk opgeknapt worden?

BR6 8 augustus 2021

Plan voor wandelpad over begraafplaats achter dorpskerk.

BR6 31 juli 2021

Lees verder

In de persBestemmingsplan Bodegraven Centrum aangepast

wo 2 mrt 2022, 12:16    Politiek KOBR

  
Twee amendementen hebben ervoor gezorgd dat het bestemmingsplan Bodegraven Centrum op enkele punten wordt aangepast. Het gaat daarbij om het geven van de aanduiding ‘cultuurhistorisch waardevol’ aan de voormalige begraafplaats Sint Gallushof en het vervangen van de horecabestemming van het pand Wilhelminastraat 8 door ‘wonen’. Voor het overige werd er veel aandacht besteed aan de regelgeving rond de evenementenlocaties Oude Markt en Raadhuisplein.


Cultuurhistorische waarde
Acht van de negen partijen in de raad hadden een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om de voormalige begraafplaats naast de Dorpskerk Sint Gallus in Bodegraven de aanduiding ‘cultuur historisch waardevol’ te geven in plaats van de bestemming ‘groen’, zoals in het ontwerpbestemmingsplan stond. Met de voorgestelde aanduiding wordt volgens de indieners recht gedaan aan het bijzondere karakter van het Sint Gallushof en aan het initiatief van de Historische Kring Bodegraven om er een mooie groene hoftuin van te maken.

Verlaten begraafplaats moet een groene hoftuin worden
29-4-2021 - (bron: AD editie Alphen)

Verscholen achter de Dorpskerk in Bodegraven ligt een voormalige begraaf- plaats waar vrijwel niemand komt. Een groep Bodegravers wil daar een hoftuin van maken, met aandacht voor de historie. Over één graf is al een opmerkelijk verhaal boven tafel gekomen.
door: JANET DE VOS

Een onontdekt pareltje", noemt Han Koevoets van het burgerinitiatief Hart in Bodegraven de voormalige begraafplaats achter de Dorpskerk. Samen met de Stichting Historische Kring Bodegraven (SHKB) en het Wijkteam Bodegraven Noord wil hij het gebied veranderen in een mooie groene hoftuin. Die moet de naam Sint Gallushof krijgen, vernoemd naar de oorspronkelijke naam van de Dorpskerk.
De voormalige begraafplaats is nu erg verwaarloosd", vertelt Leendert Spijker, bestuurslid van de SHKB. ,,We willen het terugbrengen in goede staat, zodat het een mooie rustplek wordt, een soort retraite. De grafstenen die er nog zijn, moeten worden schoongemaakt, een dode boom gekapt en we hebben het idee voor een soort verhoogde loper met bordjes met informatie over de mensen die hier begraven waren."
Wie er precies begraven zijn achter de Dorpskerk, zoekt Spijker momenteel uit.
Van één graf weet hij inmiddels het achterliggende verhaal. ,,Dat is van Gerrit Beijen. Hij is in 1884 overleden en betaalde toen 1500 gulden - een enorm bedrag destijds - aan de gemeenteraad in ruil voor de toezegging dat zijn graf 'ten eeuwigen dage' zou worden onderhouden. Beijen was een bijzondere man, een mafketel zouden we nu zeggen; in zijn testament had hij allerlei bepalingen over zijn uitvaart opgenomen."
Zo mochten er geen buren komen, alleen tien mannen die behoorden tot de begrafenisdirectie te Gouda. Hun twee koetsen moesten worden voortgetrokken door zwarte paarden, de wagen met de kist door twee bonte paarden.
Gebocheld
Geruchten dat er twaalf gebochelde dragers zouden komen, er in flinke draf werd gereden en de paarden na afloop doodgeschoten moesten worden, zorgden destijds voor een enorme toeloop tijdens de uitvaart.
Het was meer een begrafenisklucht dan een plechtigheid", vertelt Spijker. ,,Overigens moest de gemeente meerdere keren gewezen worden op de afspraak om het graf te onderhouden. Straks krijgt het - als het plan doorgaat - een mooi plekje in de hoftuin."
Een landschapsarchitect van Arcadis maakt het plan; de kosten daarvoor worden gesponsord door KNHM foundation.
Zonde
Ook voor het Kerkplein aan de voorkant van de Dorpskerk zijn plannen. ,,Er moet iets veranderen in het centrum. We willen het vergroenen en verfraaien. Het is bovendien zonde hoe het Kerkplein er nu uitziet", vindt Sietse Bonnema, voorzitter van het wijkteam Bodegraven Noord.
Han Koevoets deelt die mening. ,,Ons plan is niet om het plein autovrij te maken. Wij willen geordende parkeerplaatsen waardoor er evenveel auto's kunnen parkeren zoals nu het geval is, maar dan netjes. Als je de auto's meer naar de zijkant verplaatst en de brede straat toevoegt aan de parkeerruimte, kan het plein aan de voorkant autovrij zijn. Daarmee dienen we twee doelen: de inwoners kunnen nog steeds hun auto kwijt en het plein wordt esthetisch veel mooier."
Over deze plannen kunnen bewoners binnenkort meepraten via een digitale bijeenkomst als ze zich aanmelden via www.hartinbodegraven.nl.
Bij voldoende draagvlak gaan de drie met het plan naar de gemeenteraad. ,,Ik hoop dat we dan volgend jaar aan de slag kunnen. Ik denk echt dat Bodegraven over vijf tot tien jaar the place to be kan zijn, voor inwoners en toeristen."
Of de plannen voor de hoftuin uitgevoerd worden, hangt ook af van de raad die daar budget beschikbaar voor moet stellen. ,,We zijn hoopvol dat dat gebeurt", aldus de drie.